Restaurant

Op 11 mei 2020 heeft Koninklijk Horeca Nederland (KHN) in samenwerking met de overheid een protocol opgesteld voor heropening van de horeca. Op 19 mei heeft de overheid nieuwe besluiten genomen met betrekking tot de heropening. Op 22 mei 2020 is daarom een aangepast protocol opgesteld met richtlijnen die restaurants en gasten in acht moeten nemen om risico’s te beperken en overtredingen te voorkomen.

Wij vragen u om de hieronder genoemde richtlijnen voor gasten te lezen en ons kenbaar te maken zodra deze invloed hebben op jullie reserveringen. Houdt er rekening mee dat de overheid deze richtlijnen kan aanpassen. Hierdoor kan het zijn dat tussen het maken van de reservering en uw bezoek aanpassingen invloed kunnen hebben op uw reservering.

Algemene richtlijnen voor gasten:

1. Houd 1,5 meter afstand tot andere gasten en de medewerkers. Maar:
a. aan een tafel mogen maximaal 2 personen of een gezamenlijke huishouding die uit meer
personen bestaat, binnen 1,5 meter van elkaar zitten
b. aan de bar mogen maximaal 2 personen of een gezamenlijke huishouding die uit meer personen
bestaat, binnen 1,5 meter van elkaar zitten.

2. Op het terras en binnen mag alleen gezeten worden, niet staan;

3. Blijft u thuis als u verkouden bent of griepklachten hebt en raadpleeg de gezondheidchecklist (klik hier);

4. Het horecabedrijf kan gasten weigeren bij vermoeden van verkoudheid- en/of griepklachten;

5. Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op;

6. Was bij binnenkomst grondig uw handen;

7. Was na het toiletbezoek grondig uw handen;

8. Betaal het liefst gepast bij contant geld en anders contactloos (pin of mobiel);

9. Wanneer u zich niet houdt aan de 1,5m regels van het horecabedrijf en/of de geldende 1,5m regels van de
overheid dan kan de toegang tot het horecabedrijf worden ontzegd. Schade die het horecabedrijf lijdt door
uw handelen in strijd met die regels kan op uw worden verhaald.

Bij binnenkomst in het restaurant vragen wij u:

 • alleen naar binnen te komen indien u een reservering heeft gemaakt (indien niet, dan vragen wij u vriendelijk om ons te bellen voor een reservering);
 • om bij binnenkomst de handen te wassen met desinfecterende handgel;
 • om voldoende afstand te houden van andere gasten tijdens het binnenkomen en vertrekken;
 • of er gezondheidsrisico’s zijn. Er wordt aan alle gasten middels een gezondheidchecklist (klik hier) gevraagd of zij verkouden
  en/of griepklachten hebben. Zo ja, dan moet de toegang volgens het protocol geweigerd worden.
  Zie ook de algemene richtlijnen van het RIVM https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19 ;
 • Als het een groep betreft van drie of meer personen dan moet tijdens het
  controlegesprek wederom worden gevraagd of de gasten een gezamenlijk
  huishouden vormen. Als dit niet het geval is dient men minimaal 1,5 meter
  afstand tot elkaar te waarborgen waardoor het op dat moment kan gebeuren dat er geen oplossing is om de gasten te plaatsen (belangrijk dus om dit tijdens de reservering kenbaar te maken);
 • Zijn er geen gezondheidsrisico’s, dan wordt u op gepaste afstand gasten naar de tafel geleid.

Bron: Koninklijk Horeca Nederland (pagina bijgewerkt op 23 mei 2020)